เกี่ยวกับเรา

สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่เกิดจากการรวมตัวระหว่าง
คณะผู้ปกครองนักเรียน
และคณะครูผู้สอน
ของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี เรามีนักเรียนที่เข้าเรียนกับเราเกือบ 900 คน

พันธกิจของเรา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยในพื้นที่นครเจนีวาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนและการติดตามผลการเรียนโดยคณะครูที่มีคุณภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโดยการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน

 

 

วันเสาร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันเปิดเทอมวันเเรกของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา ประจำปีการศึกษา 2563-2564.

 

 

ปีการศึกษา
2562 - 2563

เรียนรู้ภาษาไทยApprenez le thaï

เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้น และเพื่อให้ปรับตัวอยู่ได้ในสังคมวัฒนธรรมไทย

เปิดโอกาศให้บุตรหลานของท่านได้รู้จักวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนภาษาไทย และเพื่อให้บุตรหลานของท่านสามารถอธิบายเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศต้นกำเนิดของบรรพบุรุษของตนเอง ให้โลกใหม่ที่สดใสแก่พวกเขา ให้พวกเขาได้รู้จักประเทศแห่งรอยยิ้ม ให้พวกเขาได้เห็นถึงจุดแข็งและประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการเรียนภาษาไทย สนับสนุนและช่วยเหลือพวกเขา ให้พวกเขาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย มันจะดีแค่ไหน หากเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิของพ่อแม่ แล้วบุตรหลานของท่านสามารถพูดภาษาไทยกับครอบครัวได้ หรือในอนาคตบุตรหลานของท่านอาจต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อการทำงาน หรือการท่องเที่ยวพักผ่อน