กิจกรรม/วันสำคัญ

วันไหว้ครู
(วันครู)

"พิธีกรรม"
วันที่ 16 มกราคมอ่านเพิ่มเติม

วันสงกรานต์
(วันขึ้นปีใหม่ไทย)

"กิจกรรมทางศาสนา"
วันที่ 13 ถึง 15 เมษายนอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลฟูลมูน
(จัดขึ้นบนเกาะพะงัน)

"งานเทศกาล"
วันที่ 9 มกราคม ถึง 29 ธันวาคม อ่านเพิ่มเติม

วันครู
(วันไหวครู)

"พิธีกรรม"
วันที่ 16 มกราคมอ่านเพิ่มเติม

เทศการร่มบ่อสร้าง
(จังหวัดเชียงใหม่)

"งานเทศกาล"
วันที่ 17 มกราคม ถึง 19 มกราคมอ่านเพิ่มเติม

วันตรุษจีน
(วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในประเทศไทย)

"เทศกาล"
วันที่ 25 มกราคมอ่านเพิ่ิมเติม

งานพฤษชาติ
(งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่)

"เทศกาล"
วันที่ 7 ถึง 9 กุมภาพันธ์อ่านเพิ่มเติม

วันมาฆบูชา
(วันมาฆบูชา)

"เทศกาล"
วันที่ 9 ถึง 10 กุมภาพันธ์อ่านเพิ่มเติม

อยุธยา เมืองมรดกโลก
(อยุธยาเมืองมรดกโลกและงานกาชาด

"เทศกาล"
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคมอ่านเพิ่มเติม

วันไหว้ครูมวยไทย
(งานพิธีไหว้ครูมวยไทย)

"งานเทศกาล"
วันที่ 16 ถึง 8 มีนาคมอ่านเพิ่มเติม

วันปิดไฟเพื่อโลก (Earth Hour)
(กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลก)

"โปรแกรมพิเศษ"
28 มีนาคมอ่านเพิ่มเติม

วันอนุรักษ์มรดกไทย
(วันรณรงค์ในการอนุรักษ์มรดกของไทย)

"พิธีกรรม"
2 เมษายนอ่านเพิ่มเติม

วันจักรี
(ว้นจักรี)

"พิธีกรรม"
6 เมษายนอ่านเพิ่มเติม

วันสงกรานต์
(วันขึ้นปีใหม่ไทย)

"กิจกรรมทางศาสนา"
วันที่ 13 ถึง 15 เมษายนอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลปล่อยเต่า
(งานเทศกาลปล่อยเต่า จังหวัดภูเก็ต)

"กิจกรรมการแสดง"
วันที่ 13 ถึง 15 เมษายนอ่านเพิ่มเติม

วันสถาปนากรุงเทพมหานคร
(งานสถาปนากรุงเทพมหานคร)

"พิธีกรรม"
21 avrilอ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
(วันคล้ายวันราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 "งานพระราชพิธี"
5 maiอ่านเพิ่มเติม


วันวิสาขบูชา
(วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า)

"กิจกรรมทางศาสนา"
6 พฤษภาคมอ่านเพิ่มเติม

วันพืชมงคล
(วันพืชมงคล)

"พิธีกรรม"
วันที่ 10 ถึง 11 พฤษภาคมอ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 )

"พิธีกรรม"
3 juinอ่านเพิ่มเติม

ผีตาโขน
(งานเทศกาล ที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย)

"งานเทศกาล"
วัน 26 มิถุนายนอ่านเพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชา
(วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวคีย์ เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

"กิจกรรมทางศาสนา"
5 กรกฎาคมอ่านเพิ่มเติม

วันเข้าพรรษา
(เทศกาลแห่เทียนพรรษา)

"กิจกรรมทางศาสนา"
6 กรกฎาคมอ่านเพิ่มเติม

วันวชิราลงกรณ์
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)

"งานพระราชพิธี"
28 กรกฎาคมอ่านเพิ่มเติม

วันภาษาไทย
(วันภาษาไทยแห่งชาติ)

"พิธีกรรม"
29 กรกฎาคมอ่านเพิ่มเติม

วันแม่
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง)

Mothers day and birthday of Queen Sirikit "งานเทศกาล"
12 สิงหาคมอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลฮาล์ฟมูน
(งานเทศกาลช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง ย่านเยาวชน กรุงเทพมหานคร)

"งานเทศกาล"
13 กันยายนอ่านเพิ่มเติม

งานไหลเรือไฟ
(เทศกาลเล่นเรือไฟ จังหวัดนครพนม)

"งานเทศกาล"
วันที่ 26 กันยายน ถึง au 3 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลกินเจ
(เทศกาลกินเจ จังหวัดภูเก็ต)

"งานเทศกาล"
วันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลกินเจ
(เทศกาลกินเจ กรุงเทพมหานคร)

"งานเทศกาล"
วันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

วันออกพรรษา
(วันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่พระสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 พรรษา )

"กิจกรรมทางศาสนา"
วันที่ 2 ตุลาคม อ่านเพิ่มเติม

แห่ประสาทผึ้ง
(ประเพณีแห่ประสาทผึ้งา จังหวัดสกลนคร)

"งานเทศกาล"
วันที่ 10 ถึง 13 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
(วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9)

"พิธีกรรม"
วันที่ 13 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

วันปิยมหาราช
(วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

"พิธีกรรม"
23 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

วันลอยกระทง
(ประเพณีลอยกระทง)

"งานเทศกาล"
วันที่ 31 ตุลาคมอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลเที่ยวพิมาย
(ประเพณีงานแข่งเรือพิมาย)

"งานเทศกาล"
วันที่ 6 ถึง 10 พฤศจิกายนอ่านเพิ่มเติม

ยี่เป็ง
(ประเพณีเดือนยี่ หรือ ยี่เป็ง)

"งานเทศกาล"
วันที่ 11 ถึง 12 พฤศจิกายนอ่านเพิ่มเติม

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์
(เทศกาลงานช้างสุรินทร์)

"งานเทศกาล"
วันที่ 15 ถึง 17 พฤศจิกายนอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลโต๊ะจีนลิง
(เทศกาลโต๊ะจีนลิง จังหวัดลพบุรี)

"งานเทศกาล"
29 พฤศจิกายนอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลไหมนานาชาติและประเพณีผูกเสี่ยว
(เทศกาลไหมนานาชาติและประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น)

"งานเทศกาล"
วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคมอ่านเพิ่มเติม

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ)

"งานเทศกาล"
5 ธันวาคมอ่านเพิ่มเติม

วันรัฐธรรมนูญ
(วันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475)

"พิธีกรรม"
10 ธันวาคมอ่านเพิ่มเติม

วันขึ้นปีใหม่
(วันขึ้นปีใหม่)

"งานเทศกาล"
วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคมอ่านเพิ่มเติม

(* วันครบรอบ - พิธีกรรม - งานเทศกาล - โปรแกรมพิเศษ - กิจกรรมทางศา - กิจกรรมการแสดง)
(แหล่งที่มา I) (แหล่งที่มา II)