ค่าเล่าเรียน

สำหรับหนึ่งปีการศึกษา ระยะเวลา 12 เดือน (สิงหาคม-มิถุนายน)
(สามารถชำระค่าเล่าเรียนครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือสามารถแบ่งชำระได้ 2 หรือ 3 ครั้ง)

"โดยต้องชำระยอดทั้งหมด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของการเริ่มต้นปีการศึกษานั้น ๆ "
ค่าเล่าเรียน 500.- สวิสฟรังซ์(chf)
อ่านเพิ่มเติม